Hankkeen toimintaa tehdään seuraavilla aloilla:

1. PK-yritysten kilpailukyvyn parantaminen:

 • palvelu- ja matkailualan pk-yritysten nykytilan seuranta,
 • raja-alueyhteistyöaiheisten seminaarien järjestäminen pk-yrityksille,
 • pk-yrityksille tarkoitettujen ohjeiden ja suositusten laatiminen ja julkaiseminen,
 • molempien alueiden pk-yritysten edustajien tutustumismatkojen järjestäminen tarkoituksena hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihto.

2. Itsenäisesti toimivan alueiden välisen ja itsehallinnollisen Palvelu- ja matkailualan pk-yritysten yhdistyksen perustaminen IT-alustalle.

3. Palvelu- ja matkailualaa palvelevien työkalujen kehittäminen nykyaikaisten IT-teknologioiden avulla:

 • mobiilisovellus ja IT-alusta, johon on integroitu hakujärjestelmä, matkan suunnittelutyökalu ja geopaikannus/maantieteellinen paikanmääritys

4. Rajat ylittävän pyörämatkailun ja ekoturismin kehittämisen ekosysteemin luominen:

 • pyöräilyreittien kehittäminen ja karttaan merkitseminen,
 • tehtäväpohjaisten reittien (Quest-pelit) luominen eri matkailijaryhmille,
 • pyöräilyreittien oppaan julkaiseminen,
 • pyöräilyreittien suunnittelun aiheisen opiskelijakonferenssin järjestäminen,
 • oppaiden koulutusten järjestäminen,
 • lehdistömatkojen ja tutustumismatkojen järjestäminen pyöräilyreiteillä sekä reittejä ympäröivän maaston siivoamisen järjestäminen vapaaehtoistyönä.

5. Rajat ylittävän pk-yritysten yhteistyön kehittäminen.

 • Partneriaatti-tapahtuman järjestäminen hankkeen alueen pk-yrityksille,
 • viiden pilottihankkeen kehittäminen ”avain käteen”-periaatteella rajat ylittävän yritysten yhteistyön periaatteiden mukaan.