ITMO-yliopisto

ITMO on Venäjän federaation johtavimpia yliopistoja IT-alalla, optiikassa ja fotoniikassa. Se kuuluu Venäjän kolmen johtavimman yliopiston joukkoon. ITMO:n ainutlaatuisuus on sen tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan laajuudessa. Se on tunnettu tietotaidon ja resurssien käyttämisestä tutkimustoiminnan edistämiseen Pietarin kaupungin ja sen asukkaiden eduksi.

ITMO-yliopisto on mukana kansallisissa ohjelmassa, jonka tavoitteena on yliopiston eteneminen kansainvälisessä vertailussa. Vuoden 2015 tulosten mukaan on todettu, että ITMO on ohjelman parhaita osallistujia.

ITMO-yliopistossa on tiekartta, jonka mukaan se kehittää toimintaansa, parantaa kilpailukykyään ja parantaa asemaansa kansainvälisissä kilpailuissa. ITMO on noussut 56.sijaan Tietokoneteknologioissa maailman oppiainekohtaisessa THE-vertailussa (Times Higher Education) vuonna 2016. ITMO-yliopiston parhaita tutkimustuloksia on saatu fotoniikassa ja luonnontieteessä, IT-alalla ja robotiikassa, informaatioturvallisuudessa, biologiassa ja terveydenhuollossa.

ITMO-yliopiston joukkue on ainoa joukkue, joka voitti kansainvälisessä ACM-ohjelmointikilpailussa seitsemän kertaa. ITMO-yliopistossa on 5 tiedekuntaa (eli koulua):

  • Internet-teknologiat ja ohjelmointi;
  • Tietoteknologiat ja tietokoneohjaus;
  • Fotoniikka;
  • Jäähdytystekniikka ja biologiset elintarviketeknologiat;
  • Talous, johtaminen ja innovaatiot.

Tämän lisäksi yliopistossa toimii 43 kansainvälistä tutkimuslaboratoriota, joissa toimii 1600 opiskelijaa eri maista, 1400 ulkomaista opiskelijaa 70 maasta ja 1290 jatko-opiskelijaa. Yliopistossa on 104 kandidaattiohjelmaa, 146 maisterin ohjelmaa ja 45 tohtorin ohjelmaa teoreettisilla ja sovelletuilla aloilla. ITMO-yliopistolla on n.180 kumppaniyliopistoa ympäri maailmaa.

ITMO-yliopistossa toteutetaan erilaisia opiskelijavaihto-ohjelmia. ITMO-yliopisto on mukana muutamassa arvostetussa ohjelmassa ja siinä on olemassa tohtoritutkinto, joka mahdollistaa PhD-kaksoisdiplomin saamisen yhteystyössä partneriyliopistojen kanssa. Yli 20 maisteriohjelmaa ovat englanninkielisiä. ITMO-yliopistossa on sähköisen etäopiskelun käytäntöjä joissa sovelletaan verkko-opiskelualustoja. ITMO-yliopiston strategisia tavoitteita on mm. integroituminen Euroopan ja maailman koulutus- ja tutkimusjärjestelmään sekä tuleminen osaksi maailman innovaatioekosysteemiä. ITMO:ssa on suotuisat edellytykset tutkimus- ja kehitystyön tulosten kaupallistamiseen. Monipuolisen kommunikointiympäristön luomisen kautta ITMO-yliopisto edistää tutkijoiden, yrittäjien, innovaatioiden kehittäjien ja poliitikkojen yhteistyötä.

BizCycle – hankkeessa ITMO-yliopisto toimii pääpartnerina. Se koordinoi ja seuraa kaikki hankkeen toteutukseen liittyvät toiminnot. Yliopisto vastaa yhteistyöstä hankkeen partnereiden, pk-yritysten, viranomaisten ja yrittäjien kanssa tarkoituksena saada mahdollisimman paljon hyötyä hankkeen toteuttamisesta. ITMO-yliopisto on myös suorittamassa tutkimuksia, joita käytetään hankkeessa kun kehitetään pk-yrityksille tarkoitettuja informaatiosovelluksia.

ITMO-yliopisto on mukana hankkeen edistämistoiminnoissa, harjoitteluissa ja muita tapahtumissa sekä raportoi ohjelman hallinnolle hankkeen etenemisestä ja tuloksista.

Verkkosivut: http://www.ifmo.ru/

Cursor Oy

Kotkan-Haminan seudun kehitysyhtiö on toiminut alallaan yli 25 vuotta. Sinä aikana yhtiö on palvellut yrityksiä ja edistänyt alueen taloudellista kehitystä. Cursor Oy on viiden kunnan eli Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän sekä alueen teollisuus- ja rahoituslaitosten omistama. Yhtiöllä on aktiivinen rooli alueen kehityksessä kun se tarjoaa palveluja sekä aloittaville että pitkään toimiville yrityksille. Cursor Oy palvelee vuosittain yli 1500 asiakasta eri yrittäjyyteen liittyvissä asioissa.

Yhtiö edistää alueen pätevyyksiä ja yritystoiminnan mahdollisuuksia osallistumalla alueellisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin.

BizCycle-hankkeessa Cursor Oy toimii hankkeen partnerina ja Suomen puolen kumppaneiden toiminnan koordinaattorina. Cursor Oy:lla on paljon kokemusta palvelu- ja matkailualan kehittämisestä Kotkan-Haminan alueella. Yhtiö tuntee hyvin paikallisia palveluja, reittejä ja yrityksiä, jotka ovat valmiit palvelemaan pyörämatkailijoita ja jakamaan tietojaan ja osaamistaan hankkeen kumppaneille.

Verkkosivut: https://www.cursor.fi/ru

FRUCT Oy

Pienyritys Fruct Oy oli perustettu vuonna 2010. Yhtiöllä on pätevyyksiä älypalvelujen kehittämisessä, big data sekä paikannustietojen hallinnassa. Yhtiö on valmistanut yli 100 mobiilisovellusta eri käyttöjärjestelmille ja verkkopalveluille. Yhtiö on suorittanut tutkimus- ja konsulttihankkeita MariaDB, Nokia, Intel, Microsoft ja Dell EMC-yhtiöille, Aalto yliopistolle ja muille yrityksille ja tutkimus- ja koulutuslaitoksille.

Toisena tärkeänä toimialana FRUCT Oy:llä on FRUCT-nimisen Avointen innovaatioiden yhdistyksen markkinointi. (Yhdistys oli perustettu vuonna 2007 rajat ylittävän Suomen ja Venäjän yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyön tukemiseksi. FRUCT on lyhenne sanoista Suomalais-Venäläinen telekommunikaatioyhteistyö). FRUCT Oy järjestää erilaisia tapahtumia, konferensseja, online-kursseja yms. FRUCT Oy on jo järjestänyt yli 20 suurta konferenssia (yli 100 osallistujaa) ja yli 50 opetustilaisuutta.

FRUCT Oy on Geo2Tag Location Based Services Platform alustan kehittäjä. LBS on avoimen lähdekoodin ohjelmisto ja se on maailman toiseksi tunnetuin järjestelmä (TomTom LBS jälkeen). Geo2Tag alustaa käytetään eri yrityksissä ja hankkeissa alueella ja muualla maailmassa. IEEE IoT –työryhmä suosittelee Geo2Tag alustaa älykkäiden kaupunkien tutkimiseen. FRUCT kehittää omia tuotteita ja konsultoi Geo2Tag alustaa käyttäviä yhtiöstä sekä kehittää lisäsovelluksia Geo2Tag-järjestelmään.

BizCycle-hankkeessa FRUCT Oy toimii hankkeen partnerina. Se on vetämässä järjestelmäarkkitehtuurin kehitystoimintaa, vastaa tietokantojen kehittämisestä sekä on mukana palvelujen ja sovellusten kehittämisessä. FRUCT Oy vastaa myös seminaarien ja konferenssien järjestämisestä ja tavoittelee kehitettyjen palvelujen markkinointia.

Verkkosivut: http://www.fructs.com/

Leningradin alueen matkailukomitea

Komitea oli perustettu vuonna 2016 osana Leningradin alueen hallintoa. Ennen vuotta 2016 se toimi Leningradin alueen Kulttuurikomitean matkailusta vastaavana osastona.

BizCycle-hankkeessa Leningradin alueen matkailukomitea toimii partnerina. Ollessaan Venäjän federaation subjektin viranomaisena komitea takaa hankkeen kestävyyttä ja jatkokehitystä. Matkailukomitea koordinoi hanketta Venäjän puolella yhdessä johtavan partnerin kanssa, osallistua tapahtumien järjestämiseen Leningradin alueella ja Pietarissa. Kyseessä ovat mm. palvelu- ja matkailualan yrityksille tarkoitetut seminaarit, PK-yritysten partneriaatti, pyöräilyreittien kehittäminen yms. Komitealla on paljon kokemusta kansainvälisistä yhteistyöhankkeista, mikä takaa hankkeen tehokasta toteuttamista. Hankkeen päättymisen jälkeen Matkailukomitea jatkaa pyöräilyreittien ja palvelupakettien kehittämistä sekä tukee hankkeen puitteissa perustettavaa palvelu- ja matkailualan pk-yritysten Yhdistystä.

Verkkosivut: http://www.lentravel.ru/

GBU Leningradin alueen "Matkailun infokeskus"

Leningradin alueen matkailun infokeskus oli perustettu vuonna 2002 Leningradin alueen Hallituksen toimesta.

BizCycle hankkeessa Matkailun infokeskus toimii hankkeen partnerina. Se on Leningradin alueella ja Pietarissa järjestettävien tapahtumien järjestäjiä. Tapahtumissa käsitellään mm. pyörämatkailua, sen kehittämistä ja tunnetuksitekemistä, matkoja ja tapaamisia sekä QR-koodeilla varustettujen info-taulujen tekemistä Leningradin alueella.

Verkkosivut: http://www.lentravel.ru/